Zuidzijde 11,

2411 RP Bodegraven.

Technisch vastgoedbeheer

Uitbesteden van technisch vastgoedbeheer

Als eigenaar / exploitant van vastgoedcomplexen en bedrijfspanden wilt u de zekerheid dat het technisch beheer en het onderhoud zodanig worden uitgevoerd dat de waarde behouden blijft. Wanneer u besluit het technisch vastgoedbeheer uit te besteden, mag u van uw beheerder verwachten dat hij u inzicht verschaft in de technische staat en het noodzakelijke onderhoud. Maar ook wilt u natuurlijk duidelijkheid over de totale kosten en de eventueel noodzakelijke investeringen voor verbetering of vernieuwing.

Beter resultaat – beter rendement door goed vastgoedbeheer

Doordat de focus bij vastgoed vooral is gericht op administratief beheer, krijgt het technisch beheer vaak niet de juiste aandacht. Huuropbrengsten ontstaan door de verhuur van het onroerend goed. Goed technisch beheer vergroot de kans om het vastgoed voor een langere periode te verhuren wat resulteert in een beter resultaat in dit geval dus rendement.

Managen van processen

Rhynleve Vastgoed is op het gebied van technisch beheer gericht op het managen van alle processen rondom het onderhoud. Of het nu gaat om het opstellen van een Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP), het uitwerken van een onderhoudsplanning, het opstellen van een budget, bij ons bent u aan het juiste adres.

Staat van uw vastgoed

Breng en/of houdt de staat van uw vastgoed op niveau en voorkom grote onverwachte investeringen. Niet langer veel werk aan spoedeisende klachten en onnodig contact met uw huurders. Rhynleve Vastgoed inspecteert en coördineert spoedeisende reparaties en langdurige onderhoudsplanning. Voorkom telefoontjes laat in de avond of in de weekenden over lekkages, verstoppingen, kapotte CV ketels en/of overige problemen. Rhynleve Vastgoed kan voor u deze zaken uit handen nemen zodat u hier niet langer mee zal worden lastiggevallen. Klachten en problemen worden adequaat afgehandeld voor een prettige relatie met uw huurder(s). Rhynleve Vastgoed heeft goede samenwerking met diverse aannemers, loodgieters, installateurs en overige vaklieden en kan snel reageren op spoedeisende reparaties. Dankzij goede afspraken gebeuren de werkzaamheden voor scherpe tarieven.

Rhynleve Vastgoed ontzorgt

Rhynleve Vastgoed neemt u alle nodige werkzaamheden uit handen. Bij aanvang van de opdracht wordt de staat van onderhoud van uw onroerend goed in kaart gebracht en krijgt u inzicht in te verwachten investeringen. Gedurende het beheer bezoekt Rhynleve Vastgoed uw onroerend goed verder regelmatig om het onderhoud en gevolgen van gebruik door uw huurder te controleren. In overleg met u wordt de mate van zelfstandigheid van Rhynleve Vastgoed vastgesteld en zal Rhynleve Vastgoed u regelmatig informeren over de stand van zaken. Er zullen zonder uw toestemming, geen kosten gemaakt worden boven een in de beheeropdracht vastgesteld bedrag.

Rhynleve Vastgoed adviseert en realiseert

Bij Rhynleve Vastgoed vindt u de professionals met kennis, inzicht en ervaring in technisch vastgoedbeheer. Wij adviseren u adequaat over alle voorkomende beheerstechnische aspecten. Onze werkwijze is even transparant als effectief. Op basis van voorafgestelde doelstellingen en vastgelegde plannen. Voor Rhynleve Vastgoed geldt dat al onze dienstverlening maatwerk is. Daarom gaan wij graag met u in gesprek om een voorstel op maat voor u uit te werken.

Project-ontwikkeling

Project-
ontwikkeling

Vastgoed projectontwikkeling gaat om het maken van keuzes

Project-management

Project-
management

Vastgoed projectontwikkeling gaat om het maken van keuzes

Totaal vastgoedbeheer

Totaal vastgoedbeheer

Vastgoed projectontwikkeling gaat om het maken van keuzes

Een afspraak maken

Wilt u een gesprek aanvragen met een vastgoed adviseur van Rhynleve Vastgoed? Bel ons dan vrijblijvend op telefoonnummer +31 (0)172 651 223 om een afspraak te maken.
U kunt ons ook een e-mail sturen met uw vragen voor de vastgoed adviseur, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.