Zuidzijde 11,

2411 RP Bodegraven.

Bouwkosten management

Onze aanpak

Rhynleve Vastgoed kan u ondersteunen om inzicht in de bouwkosten van uw project te krijgen met als doel dat het project binnen het beschikbare budget gerealiseerd kan worden. Door uw wensenlijst te vergelijken met uw budget zorgt wij ervoor dat deze 2 met elkaar in balans blijven en niet met elkaar botsen. Kostenbeheersing zorgt ervoor dat uw project slaagt.

Wij adviseren opdrachtgevers in alle fases van het project en zorgen ervoor dat projecten binnen het beschikbare budget gerealiseerd worden.Tijdens de bouw krijg je te maken met verschillende fases op het gebied van bouwkosten, Rhynleve Vastgoed kan u adviseren tijdens elke fase:

Initiatieffase – Budgetraming en haalbaarheidsstudies;
Schetsontwerp – Raming op basis van kengetallen, vergelijking modellen;
Voorlopig ontwerp – Elementenraming;
Definitief ontwerp – Bouwdelenraming;
Bestek – Directiebegroting / inschrijfbegroting;
Aanbesteding – Advies aanbestedingsvorm en controle inschrijfbegroting;
Uitvoering – Controle meer- en minderwerk.
Door onze ervaring met bouwkostenmanagement kunnen wij gedegen en duidelijk calculeren, de bouwkosten berekenen en de benodigde begrotingen en ramingen opstellen. Na afronding van elke fase in het bouwproces stelt Rhynleve Vastgoed een begroting op. Er wordt gelijk duidelijk waarom een project duurder of goedkoper is geworden. Hierna kan dan de keus gemaakt worden over eventuele meerkosten. Hierdoor heeft u altijd een actueel inzicht u in elke fase zodat uw project de beste prijs-/kwaliteitverhouding krijgt.

Meer- en minderwerk

Meer- en minderwerk hou je altijd, soms door een niet 100% nauwkeurig bestek, waarin niet alles correct omschreven is of juist door nieuwe ideeën bedacht tijdens de bouwfase door de architect of opdrachtgever. Een aanpassing in het bouwproces kan ook betekenen dat iets wegvalt, wat dus de kosten kan beperken. Rhynleve Vastgoed zal dit meer- en minderwerk beoordelen en hierover met de aannemer en de installateur overleggen en onderhandelen om voor u een optimaal resultaat te behalen.

RHYNLEVE VASTGOED UW PARTNER VOOR EEN GESLAAGD PROJECT

Doordat Rhynleve Vastgoed niet alleen bouwkostenmanagement, maar bijvoorbeeld ook projectmanagement en vastgoedmanagement aanbiedt, versterken deze diensten elkaar. Alles in één hand zorgt tenslotte voor korte lijnen en een efficiënte en doelmatige manier van werken. Rhynleve Vastgoed is graag ook uw adviseur om uw bouwproject zo optimaal mogelijk te realiseren binnen het beschikbare bouwkosten budget; waarbij er natuurlijk altijd gezocht wordt of het nog innovatiever, slimmer of met een nog hogere kwaliteit is uit te voeren. In  het kader van “groen” bouwen de meerkosten en -opbrengsten van duurzame en energiebesparende maatregelen bij ons in kaart worden gebracht en worden meegenomen in het bouwkostenmanagement. Rhynleve Vastgoed bouwt met het oog op de toekomst.

Project-ontwikkeling

Project-
ontwikkeling

Vastgoed projectontwikkeling gaat om het maken van keuzes

Project-management

Project-
management

Vastgoed projectontwikkeling gaat om het maken van keuzes

Totaal vastgoedbeheer

Totaal vastgoedbeheer

Vastgoed projectontwikkeling gaat om het maken van keuzes

Een afspraak maken

Wilt u een gesprek aanvragen met een vastgoed adviseur van Rhynleve Vastgoed? Bel ons dan vrijblijvend op telefoonnummer +31 (0)172 651 223 om een afspraak te maken.
U kunt ons ook een e-mail sturen met uw vragen voor de vastgoed adviseur, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.