Privacy verklaring

undefined

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de besloten vennootschap Rhynleve Vastgoed, gevestigd in Bodegraven en ingeschreven in het handelsregister met nummer 28108502 

Welke persoonsgegevens: herkomst

Rhynleve Vastgoed verwerkt onder andere titel, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mailadres, bedrijfsnaam, functietitel, bankrekeningnummer, geboortedatum en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op haar dienstverlening.

Rhynleve Vastgoed verkrijgt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan haar bekend maakt of omdat zij deze in het kader van haar dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden verkrijgt, bijvoorbeeld van haar cliënten of wederpartijen, of uit openbare bronnen zoals bijvoorbeeld het handelsregister, het kadaster etc.

Privacy- & Cookiesbeleid website 

Bij Rhynleve Vastgoed waarderen en respecteren we uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. 

Dit privacy- & cookiesbeleid (het “Beleid”) is van toepassing op deze website (de “Website”) en legt uit hoe uw persoonsgegevens verzameld worden op deze Website, hoe ze gebruikt worden en met wie ze gedeeld worden. Door op de Website te surfen en uw persoonsgegevens aan ons mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden van dit Beleid en de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals hieronder wordt uitgelegd. 

Ga naar onze cookiepagina voor meer informatie over onze cookies.

Hoe beschermen we uw persoonlijke informatie?

We nemen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen en we beschermen uw persoonsgegevens tegen ongewild verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging en ongewilde of ongeoorloofde vernietiging.

Wie zal toegang hebben tot uw persoonsgegevens? 

We kunnen uw persoonsgegevens delen met andere Rhynleve Vastgoed entiteiten en met bepaalde van onze contractuele partners, bijvoorbeeld om te zorgen voor een correcte opvolging van uw registratie, bestelling of verzoek. 

We zullen uw persoonsgegevens niet bekendmaken aan andere derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij:

  • in het kader van het verstrekken van diensten en informatie die u aanvraagt, of
  • wanneer wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?  

U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar: 

Rhynleve Vastgoed BV
Postbus 85
2410 AB  Bodegraven

Vergeet u niet om uw BSN op de kopie onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt. Vermeld in de brief duidelijk tegen welk gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt.

Wat zijn uw andere rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens?

  • U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
  • Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kun u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.
  • U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen.
  • U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.
  • Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar of uitermate onpraktisch zijn.
  • U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een brief te sturen naar Rhynleve Vastgoed BV, zoals beschreven in de bezwaarprocedure hiervoor.
  • U kunt ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.

Bewaartermijnen

We bewaren gegevens niet langer dan dat nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om Rhynleve Vastgoed en onze klanten, relaties en medewerkers te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren we u dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

undefined